Geschiedenis

Uien komen van oorsprong uit het Midden-Oosten: de streek van Iran tot West-Pakistan en het aangrenzende zuidelijk Rusland. Van daaruit moet de uienteelt verspreid zijn in oostelijke en westelijke richting.

In het oude Egypte waren uien al een belangrijk voedingsmiddel, dit weten we ondermeer door verhalen uit de Bijbel en de Koran. Via Kreta raakten uien omstreeks 1000 v.Chr. bij de Grieken bekend. Ook de Romeinen omarmden het lookgewas al omstreeks 400 jaar voor Christus. In Nederland deed de ui vermoedelijk omstreeks 1300 haar intrede.

Sterk riekende planten hebben in het volksgeloof een kwaadwerende reputatie. Uien net zo goed als knoflook werden bijvoorbeeld door de Romeinen geacht boze geesten te weren.
Wist u dat?
Privacy Statement Disclaimer Sitemap
Er heeft zich een fout voorgedaan